Gå till huvudinnehåll

Hantera påverkansanalyser

I en påverkansanalys får användarna en grafisk vy över ursprunget till en datauppsättning eller app.

Påverkansanalysen visar dataflödet in till och ut från appar och datauppsättningar i en ursprungsgraf. Ursprungsgrafen visar datauppsättningen eller appen som en nod, med indata och utdata länkade som andra noder med hjälp av pilar som visar hur data strömmar från ursprunget. Mer information om påverkansanalysen finns i Analysera ursprunget till data med påverkansanalys (endast på engelska).

Varje nod visar namnet på datauppsättningen eller appen i dataursprunget. Användare kan välja noder för att visa detaljer och metadata för noderna som de har åtkomst till i sina utrymmen.

Varning:

Aktivera inte påverkansanalyser om datauppsättningar eller appar innehåller känslig information i sina namn.

Påverkansanalyser för varje app och datauppsättning skapas när apparna laddar data. När du har slagit på påverkansanalys för en klientorganisation, kan det ta tid innan ursprungsgrafen blir tillgänglig beroende på laddningsschemat för appen.

  1. Gå till KonfigurationInställningarFunktionskontroll.

  2. Klicka på Aktivera påverkansanalys för att slå på påverkansanalys i klientorganisationen.