Gå till huvudinnehåll

Funktioner i Qlik Sense GeoOperations

PÅ DEN HÄR SIDAN

Funktioner i Qlik Sense GeoOperations

Qlik Sense GeoOperations är en samling funktioner som möjliggör geografisk analys i Qlik.

Här är en lista över funktioner, operationer och format som stöds.

Funktioner

 • Är tillgängliga i skriptspråket i Qlik Cloud med en tilläggslicens.

 • Extraherar rumsliga relationer så att de kan hanteras av Qlik.
 • Slår upp platser när data laddas (som ett alternativ till att slå upp dem i kartdiagrammet när det presenteras).
 • Aggregering av punkter i kluster eller bins.
 • Specificera platser som:
  • punkt-, linje- eller områdesgeometrier i samma format som QlikGeoAnalytics ochQlik Sense
  • Latitud- och longitudfält
  • Namngivna punkter eller områden.
 • Ladda geografiska data från ett urval format.
 • Använda operationer på data som redan har laddats i Qlik.

Geometriska operationer

 • Closest – Hittar de N närmaste objekten i en datauppsättning, som är närmare än ett specifikt avstånd från varje objekt i en annan datauppsättning. Använder och beräknar antingen direkta avstånd eller avstånd längs vägar.
 • Intersects – Hittar överlappande objekt i två datauppsättningar. Beräknar även hur mycket områden överlappar varandra.
 • Dissolve – Skapar anpassade områden, t.ex. Region A = Zip 1, 2, 5. Region B = Zip 3, 4, 6.
 • Within – Skapar relationer mellan alla element i en tabell, som ligger inom områden som specificeras i en annan tabell.
 • Simplify – Generaliserar geometrier så att de ser bättre ut och kan användas snabbare i en mer utzoomad skala. De flesta externa data måste förenklas innan de används.

Aggregerande operationer

 • Cluster – Grupperar punkter som ligger inom ett specificerat tröskelavstånd. Bra för datauppsättningar som innehåller många datapunkter.
 • Binning – En annan klustringsmetod som skapar hexagonala eller rektangulära bins.

Operationer som baseras på rutt

 • Closest – Hittar de N närmaste objekten i en datauppsättning, som är närmare än ett specifikt avstånd från varje objekt i en annan datauppsättning. Använder och beräknar antingen direkta avstånd eller avstånd längs vägar.
 • Routes – Hämtar rutter och avstånd mellan ursprungspunkter och målpunkter i en datauppsättning.
 • TravelAreas – Hämtar de områden som kan nås från ursprung i en datauppsättning, inom en viss tid eller ett visst avstånd. Som standard används färd längs vägar, men direkta avstånd kan också användas.

Uppslagsoperationer

 • AddressPointLookup – Hämta punkten för en adress, dvs. geokodning framåt. Kräver separat Qlik GeoCoding-licens.
 • PointToAddressLookup – Hämta adressen som ligger nära en viss punkt, dvs. omvänd geokodning. Kräver separat Qlik GeoCoding-licens.
 • IpLookup – Om dina data innehåller IP-adresser kan du använda dem som geografiska platser.

Andra operationer

 • Load – Ladda data från alla datakällor som stöds (t.ex. formfiler, GeoJSON osv …).

Datakällformat

 • Laddade tabeller – utför operationer på tabeller som är laddade i Qlik
 • QlikGeoAnalytics-platsdatabas – ger åtkomst till miljontals punkter och områden som länder, administrativa områden, städer och postnummer
 • ESRI-formfil – antagligen det vanligaste geografiska filformatet
 • ESRI JSON – ger smidig åtkomst till tjänster i ArcGIS Server
 • GeoJSON – JSON-baserat format för geografiska data
 • Avgränsade textfiler – enkla textfiler som CSV