Przeskocz do zawartości głównej

Linie odniesienia

NA TEJ STRONIE

Linie odniesienia

Linia odniesienia to linia przecinająca obszar wykresu, wychodząca z określonego punktu na osi miary.

Za pomocą linii odniesienia można wskazać konkretny poziom danych wykresu. Linia odniesienia jest rysowana tylko wtedy, gdy mieści się w bieżącym zakresie osi miary. Na jednym wykresie może istnieć kilka linii odniesienia.

Wykres słupkowy Top 5 Customers z linią odniesienia na 5M.

Bar chart with a reference line.

Linie odniesienia są dostępne w następujących typach wizualizacji:

  • Wykres słupkowy
  • Wykres pudełkowy
  • Wykres rozkładu
  • Miernik
  • Histogram
  • Wykres liniowy
  • Wykres punktowy
  • Wykres kaskadowy

Wyrażenie linii odniesienia

Wyrażenie linii odniesienia można ustawić na bezwzględną wartość liczbową lub wprowadzić dowolne wyrażenie liczbowe.

Linie odniesienia wymiaru

Możesz także dodać linie odniesienia wzdłuż osi wymiaru. Obsługiwane są zarówno osie ciągłe i nieciągłe. Istnieje możliwość wprowadzenia wartości tekstowych dla osi wymiarów nieciągłych, a także wartości liczbowych lub wyrażeń dla osi ciągłych. Na osi czasu istnieje możliwość wprowadzenia wyrażenia dającego wynik związany z czasem, np. data lub miesiąc.

Wykres liniowy średniej sprzedaży miesięcznej z linią odniesienia na poziomie 3500 oraz linią odniesienia wymiaru we wrześniu.

Line chart with reference and dimensional reference lines.

Linie odniesienia wymiaru są dostępne w następujących typach wizualizacji:

  • Wykres słupkowy
  • Wykres liniowy