Przeskocz do zawartości głównej

Nauka oparta na poprzednikach dla Wniosków w Qlik Sense Desktop

NA TEJ STRONIE

Nauka oparta na poprzednikach dla Wniosków w Qlik Sense Desktop

Funkcja Wnioski może analizować aplikację, aby sprawdzić, w jaki sposób używane są pola w celu tworzenia wykresów. Qlik Precedents Service analizuje aplikacje za każdym razem, gdy Wnioski są otwarte w aplikacji.

Ta usługa sprawdza użycie pól danych i elementów głównych na wykresach. W ten sposób Wnioski uczą się poprzedników w odniesieniu do tworzenia agregacji, wymiarów i miar dla modelu danych aplikacji.

Analiza aplikacji nie sprawdza danych w polach, lecz sprawdza tylko tabele danych i nazwy pól, a także sposób ich użycia. Analiza aplikacji jest włączona dla wszystkich aplikacji z Wnioskami. Funkcję Wnioski można wyłączyć w aplikacji, jeśli nie jest wymagane, aby funkcja Wnioski uczyła się przyszłych poprzedników od tej aplikacji.

Wyłączanie funkcji Wnioski w aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

  1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę Variables.
  2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
  3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
  4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
  5. Kliknij polecenie Zamknij.
  6. Odśwież aplikację.