Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z narracji

Niniejsza sekcja zawiera informacje o sposobach pracy z narracjami. Przedstawione są informacje dotyczące na przykład sposobów tworzenia i powielania narracji, a także zmiany ich ustawień.

Tworzenie nowych narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Story Mode z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza, aby wyświetlić narracje.

 2. Kliknij przycisk Create new lub polecenie Utwórz nową narrację.

  Zostanie utworzona nowa narracja pod nazwą Moja nowa narracja.

 3. Nadaj narracji znaczący tytuł i dodaj opis odpowiednio do potrzeb.
 4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Nowa narracja została zapisana.

Edytowanie narracji

Dane załadowane do aplikacji są analizowane celem uzyskania nowych wniosków. Nowe wnioski mogą zostać zaprezentowane w nowej narracji albo w wersji istniejącej narracji po edycji. Więcej informacji zawierają tematy Zarządzanie danymi w aplikacjach za pomocą Menedżera danych oraz Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych.

Przeładowanie danych nie powoduje aktualizacji stanu ani selekcji migawki. Zawsze odzwierciedla on dane istniejące w momencie, w którym zarejestrowano migawkę. Osadzone aktywne arkusze danych nie są jednak statyczne i przeładowanie danych ma na nie wpływ.

W celu zastąpienia migawki wizualizacji na slajdzie wystarczy przejść do źródła wizualizacji w aplikacji. Dzięki temu wizualizacja będzie zawierała zaktualizowane dane. Możesz również zarejestrować nową migawkę, która zostanie użyta w Twojej narracji.

Po zarejestrowaniu migawki można dodać do niej adnotację. Adnotacja ułatwia odróżnianie różnych migawek w bibliotece migawek podczas tworzenia narracji. Adnotacja nie jest widoczna podczas odtwarzania narracji.

Porada: Jeśli natomiast wymagane jest zachowanie pierwotnej narracji, powiel narrację przed jej edycją.
Porada: Narrację można pobrać, jeśli wymagane jest przedstawienie jej poza programem Qlik Sense.

Zmiana tytułów i opisów narracji

Tytuły i opisy własnych narracji można zmieniać.

Należy pamiętać, że:

 • Aby możliwa była zmiana nazwy lub opisu narracji, aplikacja musi znajdować się w Twojej chmurze osobistej albo w obszarze roboczym grupy.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Story Mode, aby wyświetlić narracje.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, ì, kliknij tytuł narracji, a następnie kliknij @.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, î, kliknij @.
 3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
 4. Kliknij poza obszarem tekstu.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

Porada: Tytuł i opis narracji można również zmienić w nawigatorze narracji w prawym górnym rogu.

Zmiana miniatur narracji

Domyślną miniaturę aplikacji można zastąpić inną miniaturą, aby łatwiej było rozróżniać narracje w przeglądzie aplikacji i nawigatorze narracji. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Story Mode, aby wyświetlić narracje.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, ì, kliknij tytuł narracji, a następnie kliknij @.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, î, kliknij @.
 3. Kliknij Image na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura narracji, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura narracji i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze narracji.

Porada: Miniaturę narracji można również zmienić w nawigatorze narracji w prawym górnym rogu.
Porada: Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów tej aplikacji.

Uwaga: Grafikę można dodać lub zmienić tylko w przypadku narracji nieopublikowanych.

Powielanie narracji

Powielić można dowolną narrację bez względu na to, czy należy ona do aplikacji, czy została utworzona samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania narracji jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone narracje można dostosowywać do własnych potrzeb.

Powielona narracja zawiera takie same treści co oryginalna narracja oraz jest powiązana z tymi samymi migawkami. Powielona narracja nie zostanie zaktualizowana w przypadku aktualizacji oryginalnej narracji. Powielone narracje są wyświetlane w sekcji Moje narracje w przeglądzie aplikacji oraz w nawigatorze narracji.

Powielanie narracji z poziomu przeglądu aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Story Mode po lewej stronie, aby pokazać narracje dostępne w aplikacji.

 2. Długo dotknij narrację albo kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

  Zostanie otwarte menu skrótów.

 3. Kliknij Powiel.

Zostanie utworzona nowa narracja. Będzie się znajdowała w obszarze Moje narracje.

Porada: Ponadto można powielić narrację z poziomu widoku Narracje za pomocą nawigatora narracji Story Mode.

Usuwanie narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Story Mode , aby wyświetlić narracje z poziomu przeglądu aplikacji.

 2. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy narrację do usunięcia.

  Zostanie otwarte menu skrótów.

 3. Kliknij polecenie Usuń.

 4. Aby potwierdzić chęć usunięcia narracji, kliknij opcję Usuń.

Narracja została usunięta z aplikacji.

Porada: Narrację można również usunąć w nawigatorze narracji Story Mode.

See also