Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

NA TEJ STRONIE

Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

W tej sekcji opisano funkcje dostępne w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu programu Qlik Sense, służące do przekształcania i agregowania danych.

Wiele funkcji można stosować w ten sam sposób zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu, ale istnieje kilka wyjątków:

  • Niektóre funkcje można stosować tylko w skryptach ładowania danych; są one oznaczone jako funkcje skryptu.
  • Niektóre funkcje można stosować tylko w wyrażeniach wykresu; są one oznaczone jako funkcje wykresu.
  • Niektóre funkcje można stosować w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu, ale z różnicami w parametrach i zastosowaniach. Są one opisane w oddzielnych tematach oznaczonych jako funkcja skryptu lub funkcja wykresu.

Połączenia analityczne dla rozszerzeń po stronie serwera (SSE)

Funkcje włączone przez połączenia analityczne będą widoczne tylko po skonfigurowaniu połączeń analitycznych i uruchomieniu programu Qlik Sense. Połączenia analityczne należy skonfigurować w QMC — informacje zawiera temat Tworzenie połączenia analitycznego (tylko w języku angielskim).

W programie Qlik Sense Desktop połączenia analityczne są konfigurowane poprzez edycję pliku Settings.ini — informacje zawiera temat Konfigurowanie połączeń analitycznych w produkcie Qlik Sense Desktop