Przeskocz do zawartości głównej

TINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

TINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TINV() zwraca wartość t rozkładu t Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i stopni swobody.

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: liczba

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo dwustronne powiązane z rozkładem t. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.
degrees_freedom Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją TDIST w następujący sposób:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.