Przeskocz do zawartości głównej

Record is

NA TEJ STRONIE

Record is

W przypadku plików o stałej długości wiersza konieczne jest określenie tej długości przy użyciu określnika record is.

Syntax:  

Record is n

Record is line

Record is n lines

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
n Określa długość rekordu w bajtach.
line Określa długość rekordu jako jedną linię.
n lines Określa długość rekordu w liniach, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą reprezentującą długość rekordu.

Limitations:  

Określnik record is dotyczy wyłącznie plików fix.

See also