Przeskocz do zawartości głównej

Rename field

NA TEJ STRONIE

Rename field

Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących pól aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.

Uwaga: Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense.

Można użyć instrukcji rename field lub rename fields.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Opis
mapname Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i nowej nazwy pola.
oldname Stara nazwa pola.
newname Nowa nazwa pola.

Limitations:  

Nie można zmienić nazw dwóch pól na tę samą nazwę.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;