Przeskocz do zawartości głównej

NullAsValue

NA TEJ STRONIE

NullAsValue

Instrukcja NullAsValue określa, dla których pól wartość NULL powinna być przekształcona w wartość.

Syntax:  

NullAsValue *fieldlist

 

Domyślnie program Qlik Sense uznaje wartości NULL za wystąpienia brakujące lub nieokreślone. Niektóre konteksty bazy danych zakładają jednak uwzględnianie wartości NULL jako wartości specjalnych, zamiast uznawać je za brakujące. To, że wartości NULL zazwyczaj nie wolno łączyć z innymi wartościami NULL, można pominąć, korzystając z instrukcji NullAsValue.

Instrukcja NullAsValue funkcjonuje jak przełącznik i będzie działać na kolejnych instrukcjach ładowania. Można ją ponownie wyłączyć przy użyciu instrukcji NullAsNull.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których instrukcja NullAsValue powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Example:  

NullAsValue A,B;

Set NullValue = 'NULL';

LOAD A,B from x.csv;