Przeskocz do zawartości głównej

Execute

Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja Qlik Sense ładuje dane. Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.

Uwaga: Ta instrukcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym. Zob. Ograniczenie dostępu do systemu plików

Syntax:  

execute commandline

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
commandline

Tekst, który może zostać zinterpretowany przez system operacyjny jako linia poleceń. Możesz utworzyć odwołanie do bezwzględnej ścieżki do pliku albo do ścieżki lib:// folderu.

Jeśli wymagane jest użycie instrukcji Execute, wówczas muszą być spełnione następujące warunki:

 • Należy uruchomić program w trybie zgodności (dotyczy programu Qlik Sense oraz programu Qlik Sense Desktop).
 • Dla parametru OverrideScriptSecurity należy ustawić wartość 1 w pliku Settings.ini (dotyczy programu Qlik Sense).

  Plik Settings.ini znajduje się w folderze C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\ i zwykle jest plikiem pustym.

Ostrzeżenie: Jeśli ustawisz parametr OverrideScriptSecurity w celu włączenia instrukcji Execute, wówczas każdy użytkownik będzie mógł uruchamiać pliki na serwerze. Na przykład użytkownik może dołączyć plik wykonywalny do aplikacji, a następnie wykonać w plik w skrypcie ładowania danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz kopię pliku Settings.ini i otwórz ją w edytorze tekstu.
 2. Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku zawiera [Settings 7].

 3. Wstaw nowy wiersz i napisz OverrideScriptSecurity=1.
 4. Wstaw pusty wiersz na końcu pliku.

 5. Zapisz plik.
 6. Zastąp plik Settings.ini plikiem, który właśnie został zmieniony.
 7. Ponownie uruchom program Qlik Sense Engine Service (QES).
Uwaga: Jeśli program Qlik Sense działa jako usługa, wówczas niektóre polecenia mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami.

Example:  

Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Execute lib://win\notepad.exe // win is a folder connection referring to c:\windows