Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje interpretacji

NA TEJ STRONIE

Funkcje interpretacji

Funkcje interpretacji oceniają zawartość wejściowych pól tekstowych lub wyrażeń oraz narzucają określony format danych otrzymywanej wartości liczbowej. Przy użyciu tych funkcji można określić format liczby zgodnie z jego typem danych, w tym takie atrybuty, jak separator dziesiętny, separator tysięcy i format daty.

Wszystkie funkcje interpretacji zwracają wartość podwójną zawierającą zarówno ciąg znaków, jak i wartość liczbową, ale można je rozpatrywać jako przekształcenie ciągu znaków na liczbę. Funkcje pobierają wartość tekstową wyrażenia wejściowego i generują liczbę reprezentującą ciąg znaków.

Natomiast funkcje formatowania przeprowadzają odwrotną operację: pobierają wyrażenia liczbowe i oceniają je jako ciągi znaków, określając format wyświetlania uzyskiwanego tekstu.

Jeśli nie są podane żadne funkcje interpretacji, aplikacja Qlik Sense interpretuje dane jako kombinację liczb, dat, godzin, znaczników czasu i ciągów znaków, wykorzystując domyślne ustawienie formatów liczb, daty i godziny zdefiniowane w zmiennych skryptu i ustawieniach systemu operacyjnego.

Wszystkie funkcje interpretacji mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

Uwaga: Dla lepszej czytelności wszystkie reprezentacje liczbowe są podawane z kropką jako separatorem dziesiętnym.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.