Przeskocz do zawartości głównej

Otwieranie aplikacji typu „mashup” w aplikacji Qlik Sense Mobile

NA TEJ STRONIE

Otwieranie aplikacji typu „mashup” w aplikacji Qlik Sense Mobile

Aplikacje typu „mashup” Qlik Sense to strony WWW, które zawierają obiekty aplikacji Qlik Sense, takie jak wykresy i dane. Z obiektami aplikacji Qlik Sense w aplikacjach typu „mashup” można wchodzić w interakcje, tak samo jak z wykresami w aplikacji.

Publiczne aplikacje typu „mashup” na serwerze Qlik Sense Enterprise są dostępne dla użytkownika w jego strumieniu Mashup. Administrator Qlik Sense może również udostępnić użytkownikowi jego prywatne aplikacje typu „mashup” w jego strumieniu Mashup. W celu otwierania aplikacji typu „mashup” w aplikacji Qlik Sense Mobile wymagany jest dostęp online i połączenie z serwerem. Aplikacji typu „mashup” nie można pobierać w celu wyświetlania offline.

Uwaga: W celu uzyskiwania dostępu do aplikacji typu „mashup” z aplikacji Qlik Sense Mobile wymagana jest wersja Qlik Sense November 2018.
Uwaga: Aplikacje Qlik Sense typu „mashup” nie są obsługiwane w aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry.

Otwieranie aplikacji typu „mashup” w aplikacji Qlik Sense Mobile

Wykonaj następujące czynności:

  1. Stuknij opcję Aplikacje typu „mashup”. Zostanie otwarty strumień aplikacji typu „mashup”.
  2. Stuknij aplikację typu „mashup”, którą chcesz otworzyć. Aplikacja typu „mashup” zostanie otwarta.

Możesz także kliknąć More w aplikacji typu „mashup” Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów, a następnie stuknąć opcję Otwórz.