Przeskocz do zawartości głównej

Synchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych

NA TEJ STRONIE

Synchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych

Domyślnie tabele skryptowe dodane w edytorze ładowania danych nie mogą wykorzystywać narzędzi dostępnych w Menedżerze danych.

Na przykład nie można wiązać tabel skryptowych z innymi tabelami w Menedżerze danych ani przekształcać pól tabel skryptowych za pomocą kart profilowania danych. Zsynchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych pozwala zastąpić w nim te tabele zarządzanymi tabelami skryptowymi. Takie tabele mają dostęp do tych samych narzędzi, co tabele utworzone w Menedżerze danych, w tym:

 • Edytowanie tabeli, na przykład dodawanie pól wyliczanych.
 • Transformowanie pól, na przykład zmiana typów pól lub transformacja pól za pomocą kart profilowania danych.
 • Transformowanie tabel, na przykład cofnięcie przestawienia lub konkatenacja.

W przypadku synchronizacji i zarządzanych tabel skryptowych obowiązują następujące ograniczenia:

 • Tabele skryptowe muszą znajdować się przed sekcją wygenerowaną automatycznie w skrypcie ładowania danych, ponieważ tylko wtedy mogą być synchronizowane jako zarządzane tabele skryptowe. Tabele znajdujące się za sekcją wygenerowaną automatycznie w skrypcie ładowania danych nie zostaną zsynchronizowane.
 • W zarządzanej tabeli skryptowej nie można używać opcji Wybierz dane ze źródła do zmiany wyboru pól.
Ostrzeżenie:

Nie należy synchronizować tabel skryptowych, jeśli skrypt ładowania danych zawierają instrukcję Exit lub pola dynamiczne.

W celu dokonania konwersji tabel skryptowych w zarządzane tabele skryptowe należy zsynchronizować tabele skryptowe w Menedżerze danych. Synchronizacja obejmuje następujące działania:

 • Zastępuje wszystkie synchronizowane tabele skryptowe i wprowadza je jako zarządzane tabele skryptowe.
 • Usunięcie wszystkich zarządzanych tabel skryptowych, których tabele skryptowe zostały usunięcie w skrypcie ładowania danych.
 • Zaktualizowanie wszystkich zarządzanych tabel skryptowych, których tabele źródłowe zostały zmienione w skrypcie ładowania danych.

  Ostrzeżenie:

  Po zsynchronizowaniu tabel nie należy wprowadzać zmian w edytorze ładowania danych, gdy Menedżer danych jest otwarty na innej karcie.

  Ostrzeżenie:

  Należy unikać modyfikowania skryptu ładowania danych tabel, które zostały już zsynchronizowane w Menedżerze danych. Po usunięciu lub zmodyfikowaniu pól w edytorze ładowania danych należy usunąć lub ponownie wygenerować wszystkie pola pochodne lub asocjacje w zsynchronizowanej tabeli. W polach pochodnych korzystających z usuniętego lub zmodyfikowanego pola, takiego jak pole wyliczane lub pole utworzone na karcie Podziel, będą wyświetlane wartości Null.

Po zsynchronizowaniu zarządzane tabele skryptowe mogą być używane w Menedżerze danych tak jak wszystkie inne tabele. Menedżer danych wyświetli monit z zachętą do ponownej synchronizacji, jeśli wykryje różnice między zarządzaną tabelą skryptową a źródłową tabelą skryptową.

Aby przekształcić zarządzaną tabelę skryptową z powrotem w tabelę skryptową, usuń ją w Menedżerze danych. W przypadku ponownego zsynchronizowania należy ponowić usuwanie.

Synchronizowanie tabel skryptowych

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Menedżerze danych kliknij opcję More.

  Alternatywnie wybierz tabelę skryptową.

 2. Kliknij opcję Synchronizuj tabele skryptowe.

Wszystkie tabele skryptowe zostaną zastąpione w Menedżerze danych przez zarządzane tabele skryptowe.

Usuwanie zarządzanych tabel skryptowych

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Menedżerze danych wybierz widok Tabele.
 2. W zarządzanej tabeli skryptowej przeznaczonej do usunięcia kliknij opcję Delete.
 3. Kliknij polecenie Ładuj dane.

Zarządzana tabela skryptowa zostanie zmieniona na tabelę skryptową.