Przeskocz do zawartości głównej

Wybieranie danych hierarchicznych z usługi Qlik DataMarket

NA TEJ STRONIE

Wybieranie danych hierarchicznych z usługi Qlik DataMarket

Wiele zestawów danych Qlik DataMarket zawiera wymiary i miary o strukturze hierarchicznej. Zestawy danych DataMarket o strukturze hierarchicznej zawierają hierarchie dwu- i trzypoziomowe. Sposób dokonywania selekcji w tych hierarchiach zależy od danych na poszczególnych poziomach.

Wybieranie gałęzi nadrzędnych i podrzędnych

W niektórych hierarchiach można dokonywać selekcji na dowolnym poziomie z osobna i na wszystkich poziomach naraz. Na przykład zestaw danych Selected development indicators zawiera wymiar Geographical area o trzech poziomach.

Zestaw „Selected development indicators” zawiera wymiar „Geographical area” o trzech poziomach.

Selected development indicators displayin one dimension with three levels.

Na każdym z poziomów (World, Region lub Country) można dokonać poprawnej selekcji samodzielnej. Każda selekcja obejmująca najwyższy poziom powoduje załadowanie wszystkich danych regionów i krajów, nawet jeśli dodatkowo dokonano selekcji pojedynczych regionów i krajów. Jeśli jednak selekcja dotyczy tylko pojedynczego regionu, zostanie załadowany tylko ten region.

Wybranie zarówno poziomu World, jak i regionu North America, spowoduje wyświetlenie danych osobno dla świata, a osobno dla regionu North America.

Po wybraniu wartości Canada na poziomie Country będą wyświetlane osobne dane dla świata, regionu North America i kraju Canada.

Jeśli wartość Canada zostanie wybrana na poziomie Country bez wybrania regionu North America, dane zagregowane dla regionu North America nie będą ładowane. Z krajów regionu North America zostaną załadowane tylko dane dla kraju Canada.

Wybieranie gałęzi nadrzędnych niezawierających żadnych danych

W niektórych zestawach danych gałąź nadrzędna hierarchii nie zawiera żadnych danych. Gałęzie nadrzędne bez danych są oznaczane polami wyboru z liniami przerywanymi, jak w zestawie danych US social characteristics (by state).

Zestaw „US Social characteristics (by state)” zawiera trzy gałęzie nadrzędne bez danych; „Ancestry”, „Disability status of the civilian noninstitutionalized population” oraz „Educational attainment”.

Select data to load view displaying parent branches with no data, indicated by check boxes with broken lines.

Gdy pole nadrzędne zostanie wybrane, wszystkie elementy podrzędne gałęzi również są wybierane automatycznie. Aby wybrać niektóre elementy podrzędne w gałęzi, należy usunąć zaznaczenie pojedynczych pól z automatycznego wyboru obszaru nadrzędnego albo wybrać pojedyncze pola bez wybierania pola nadrzędnego.