Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych z pliku Qlik Catalog Service

Qlik Catalog ma możliwość przyjmowania, profilowania, precyzowania, katalogowania i publikowania danych przechowywanych w plikach QVD.

Użytkownik Qlik Sense może wykorzystać możliwości Qlik Catalog do organizowania i znajdowania plików QVD za pomocą Qlik Catalog for QVDs, bez opuszczania środowiska Qlik Sense. Łatwe wyszukiwanie i wybór plików QVD z poziomu Qlik Sensemenedżera danych. Brak potrzeby poruszania się po skomplikowanych hierarchiach folderów ani polegania na konwencjach nazewnictwa plików.

Uwaga: Aby używać Qlik Catalog Service do przeglądania katalogu QVD z poziomu menedżera danych Qlik Sense, musisz mieć dostęp do Qlik Catalog.

Usługa katalogu

Qlik Catalog Service oferuje natychmiastowy wgląd i działania w obrębie plików QVD w całym ekosystemie danych, bezpośrednio z poziomu Qlik Sense.

  • Pomiar plików QVD w ramach KPI względem metryk operacyjnych, rozmiaru i popularności.
  • Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
  • Wyświetlanie informacji o liczbie wierszy, liczbie pól, ostatnim załadowaniu, ścieżce względnej, źródle oraz szczegółów punktacji znaczników i KPI

Integracja z Qlik Catalog

Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania integracji Qlik Catalog z Qlik Sense Enterprise znajduje się w temacie Integracja Qlik Data Catalyst z Qlik Sense Enterprise (tylko w języku angielskim).

Korzystanie z Qlik Catalog Service w Qlik Sense Enterprise

Możesz szybko dodać dane QVD dostępne w Qlik Catalog Service do swojej aplikacji poprzez Menedżera danych, patrz Dodawanie danych do aplikacji

Widok Qlik Catalog Service w Qlik Sense Enterprise on Windows

Catalog view

Więcej o Qlik Catalog for QVDs w temacie Jak działa Qlik Data Catalyst z plikami QVD?