Przeskocz do zawartości głównej

Typy analiz Porad dot. wniosków

Porada dot. wniosków dostarcza wyniki, korzystając z szerokiego zakresu typów analiz. Te typy analiz zapewniają najlepsze praktyki wizualizacji podczas generowania wniosków.

Różne typy analiz wykorzystywane są w zależności od zapytań wejściowych oraz cech danych. Poniższa tabela zawiera opisy typów analiz. Nie wszystkie warunki dla każdego typu analiz ujęto na liście. Qlik cognitive engine określa najlepszy typ analizy dla zapytania w zależności od dostępnych danych.

Typy analiz
Typ analizy Opisu Wymiary Miary Wykresy
Fakt Konkretne zagregowane sumy. - 1-2 Wskaźnik KPI
Wartości Lista wyszczególnionych wartości wymiarów i miar w tabeli. 0-10 0-10 Tabela
Klasyfikacja Klasyfikacja wartości wymiarów według miar, z opcjonalnym grupowaniem. 1-2 1

Wykres słupkowy

Tabela przestawna

Rozbicie Podział miary według wielu wymiarów. 2-3 1

Mapa drzewa

Wykres słupkowy

Tabela

Rozmieszczenie w mapie Podział miary według wielu wymiarów geograficznych. 1-2 1-2 Mapa
Przegląd Przegląd miary według wielu wymiarów. 1-2 1 Wykres rozkładu
Udział Dostarcza klasyfikację ze zbiorczym udziałem (wykres Pareto). 1 1 Wykres kombi
Od początku roku Podział miary (tego roku od poprzedniego roku) według wymiaru. 1 1 Wykres słupkowy
Trend Wydajność miary w czasie, opcjonalnie podzielonej według wymiaru o niskiej liczebności. 1 data/wymiar czasu i opcjonalnie 1 inny wymiar 1-3 Wykres liniowy
Przetwarzanie wykresu kontrolnego Dostarcza wskaźnik wydajności miary w czasie względem średniej (sigma). 1 data/wymiar czasu 1 Wykres liniowy
Porównanie Porównaj dwie miary w wymiarze. 1 2

Wykres punktowy

Wykres kombi

Korelacja Dostarcza względną relację między 2 miarami w maksymalnie 2 opcjonalnych wymiarach. 0-2 2

Wskaźnik KPI

Wykres rozkładu

Klaster (K-Means) Podaj porównanie między 2 miarami w wymiarze podczas grupowania wyników za pomocą K-Means. 1 2 Wykres punktowy