Przeskocz do zawartości głównej

Sprawdzanie modelu danych

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Sprawdzanie modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. W przeglądarce modelu danych widoczny jest też podgląd danych w poszczególnych tabelach i polach. Dodatkowo można na bieżąco tworzyć nowe wymiary i miary.

W trybie danych wyświetlana jest struktura danych aplikacji.

Data model viewer.

W przeglądarce modelu danych każda tabela danych jest reprezentowana przez pole zawierające nazwę tabeli jako tytuł i listę wszystkich pól z tabeli. Asocjacje w tabeli są przedstawione za pomocą linii, a linia kropkowana oznacza odwołanie cykliczne. W przypadku wyboru tabeli lub pola podświetlenie asocjacji natychmiast przedstawia obraz powiązań pól i tabel. Konkretne tabele i pola można wyszukiwać, klikając opcję Search data model.

Poziom powiększenia można zmienić, klikając zoom in, zoom out albo używając suwaka. Kliknij Home w celu przywrócenia poziomu powiększenia do 1:1.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi u góry ekranu przeglądarki modelu danych dostępne są następujące narzędzia:

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Opcje te są niedostępne w opublikowanej aplikacji, chyba że jesteś jej właścicielem. W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

Zapisz Zapisuje zmiany (Qlik Sense Desktop).
Collapse Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
Reduce Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
Expand Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
Scatter chart Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
Data model Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
Grid View

Menu układu z następującymi opcjami:

Grid View Układ siatki

auto Autom. układ

Time Przywróć układ

open bottom panel Otwórz i zamknij panel podglądu.

Więcej informacji zawiera temat Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych.