Przeskocz do zawartości głównej

Przenoszenie i zmiana rozmiaru tabel w przeglądarce modelu danych

NA TEJ STRONIE

Przenoszenie i zmiana rozmiaru tabel w przeglądarce modelu danych

Przenoszenie tabel

Tabele można przenosić, przeciągając je po kanwie. Pozycje tabel są zapisywane w chwili zapisania aplikacji.

Aby zablokować układ tabel (pozycje i rozmiary), kliknij przycisk Locked w prawej części kanwy. Aby odblokować układ tabel, kliknij przycisk Unlocked.

Możesz również ustawić układ automatycznie, korzystając z opcji pod Grid View na pasku narzędzi:

Opcje przeznaczone do przenoszenia tabel
Element interfejsu użytkownika Opis
Grid View Układ siatki Rozmieszcza tabele na siatce.
auto Autom. układ Dopasowuje rozmieszczenie tabel do rozmiaru okna.
Time Przywróć układ Przywraca stan układu z chwili ostatniego otwarcia przeglądarki modelu danych.

Zmiana rozmiaru tabel

Ikona strzałki w prawym dolnym rogu tabeli umożliwia zmianę rozmiaru ekranowego tabeli. Rozmiar ekranowy nie jest zapisywany w chwili zapisania aplikacji.

Na pasku narzędzi są też dostępne opcje automatycznego rozmiaru ekranowego:

Opcje przeznaczone do zmiany rozmiaru tabeli
Element interfejsu użytkownika Opis
Collapse Zwiń wszystko Minimalizuje wszystkie tabele, aby były widoczne tylko ich nazwy.
ReducePokaż połączone pola Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami.
Expand Rozwiń wszystkie Maksymalizuje wszystkie tabele, aby były widoczne wszystkie ich pola.