Przeskocz do zawartości głównej

RangeMinString — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeMinString — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMinString() zwraca pierwszą z posortowanych tekstowo wartości znalezionych w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeMinString(first_expr[, Expression])

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argumenty
Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

Przykłady funkcji
Przykłady Wyniki
RangeMinString (1,2,4)

Zwraca wartość 1

RangeMinString ('xyz','abc')

Zwraca wartość 'abc'
RangeMinString (5,'abc') Zwraca wartość 5
RangeMinString (null( ))

Zwraca wartość NULL

Przykład z wyrażeniem:

RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))

Zwraca pierwszy (w kolejności sortowania tekstu) z trzech wyników funkcji MinString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładach:

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
Dane przykładowe
MyField RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10

10

abc 10
8 8
def 8
xyz 8
9 9

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;