Przeskocz do zawartości głównej

GetAlternativeCount — funkcja wykresu

Funkcja GetAlternativeCount() służy do określenia liczby wartości alternatywnych (jasnoszarych) w podanym polu.

Syntax:  

GetAlternativeCount (field_name)

Return data type: integer

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie użyto pola First name załadowanego do panelu filtrowania.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetAlternativeCount ([First name])

4, ponieważ na liście First name występują cztery niepowtarzalne i wykluczone (wyszarzone) wartości.

Jeśli wybrano wartości John i Peter.

GetAlternativeCount ([First name])

3, ponieważ na liście First name występują trzy niepowtarzalne i wykluczone (wyszarzone) wartości.

Jeśli na liście First name nie wybrano żadnych wartości.

GetAlternativeCount ([First name])

0, ponieważ nie dokonano żadnej selekcji.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');