Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Te wykresy są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie rozszerzeń

Pakiet Visualization bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji, zobacz temat: Modifying an object bundles installation (tylko w języku angielskim).

Wykresy z pakietu Visualization bundle

Wykresy z pakietu Visualization bundle znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Są to następujące wykresy:

 • Bar & area chart

  Tworzenie wykresów słupkowych i warstwowych oraz rozszerzanie ich za pomocą przejść i łączników.

 • Bullet chart

  Wykres pociskowy jest miernikiem, który może również pokazywać znacznik wskazujący wartość docelową oraz zakres jakościowy w celu przedstawienia wyników.

 • Funnel chart

  Wykres lejkowy jest wizualną reprezentacją połączonych etapów procesu liniowego.

 • Heatmap chart

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Wykres Multi KPI

  Wykres, które pokazuje wskaźniki KPI dla wartości wielu wymiarów i pozwala szybko zrozumieć oraz śledzić wydajność.

 • Network chart

  Służy do tworzenia diagramu klastra, który reprezentuje graficzny wykres sieci komputerowej.

 • P&L pivot chart

  Umożliwia utworzenie tabeli przestawnej, dla której można określić styl — na przykład w celu raportowania zysków i strat.

 • Radar chart

  Umożliwia utworzenie dwuwymiarowego wykresu z osiami promieniowymi w celu pokazania oceny miary w jednym wymiarze lub innym.

 • Sankey chart

  Wykres w postaci diagramu schematu blokowego podkreślający główne transfery lub przepływu w zdefiniowanych granicach systemu.

 • Trellis container

  Służy do tworzenia wykresu kratowego opartego na wizualizacji głównej.

 • Rozszerzenie Variance waterfall chart

  Przedstawia wariancję między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru.

 • Word cloud chart

  Wykres w postaci chmury słów, których wielkość jest oparta na wartości miary.

Ograniczenia

Gdy używasz rozszerzeń wizualizacji z pakietu obiektów zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.