Wyszukiwanie w tabelach

W tabeli można wyszukiwać w kolumnach wymiaru i dokonywać selekcji na liście wynikowej.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę F w kolumnie wymiaru, w której zamierzasz wyszukiwać.

    Zostanie wyświetlone okno wyskakujące selekcji.

  2. Podaj szukany ciąg.

    Podczas wpisywania lista będzie filtrowana, aby wyświetlać tylko dopasowane pozycje.

  3. Dokonaj selekcji za pomocą kliknięcia albo rysowania.

  4. Potwierdź selekcję.

    Porada: Selekcję wszystkich dopasowanych pozycji można potwierdzić przez naciśnięcie klawisza Enter.

Nowa selekcja będzie aktywna i widoczna we wszystkich powiązanych wizualizacjach.

Porada: Szukany ciąg można usunąć, klikając ikonę E albo naciskając klawisz Esc. Szukany ciąg jest zawsze usuwany po naciśnięciu klawisza return/Enter.