Przeskocz do zawartości głównej

Wybieranie wniosków do narracji za pomocą biblioteki migawek

NA TEJ STRONIE

Wybieranie wniosków do narracji za pomocą biblioteki migawek

Dodawanie wniosków do narracji odbywa się za pomocą wykonanych migawek. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych migawek z biblioteki migawek, należy skorzystać z widoku Narracje. Więcej informacji zawiera temat Biblioteka migawek.

Wyświetlanie migawek z biblioteki migawek

Podczas tworzenia narracji można wyświetlić wszystkie swoje migawki z biblioteki migawek.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Snapshot na panelu narzędzi narracyjnych w widoku Narracje.

  Otwarta zostaje biblioteka migawek, w której migawki są uporządkowane według daty (u góry znajduje się najnowsza migawka).

 2. Kliknij przycisk Snapshot , aby zamknąć bibliotekę migawek.

Edytowanie adnotacji w bibliotece migawek

Po wykonaniu migawki można dodać do niej adnotację. W bibliotece migawek można zmienić takie adnotacje lub dodać je do migawek bez adnotacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Snapshot na panelu narzędzi narracyjnych w widoku Narracje.

  Otworzona zostaje biblioteka migawek z listą wszystkich dostępnych migawek.

  Porada: W przypadku każdej wizualizacji można również uzyskać dostęp do biblioteki migawek. W widoku arkusza długo dotknij/kliknij dwukrotnie wizualizację, dla której chcesz wyświetlić migawki, a następnie w menu skrótów wybierz opcję Otwórz bibliotekę migawek.
 2. Kliknij przycisk Edit.

 3. Kliknij obszar tekstu adnotacji po prawej stronie nazwy migawki.

  Uwaga: Nie można edytować adnotacji dla migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 4. Edytuj adnotację.

 5. Kliknij przycisk Edit albo kliknij poza obszarem tekstu.

  Adnotacja została zapisana.

 6. Kliknij poza biblioteką, aby ją zamknąć.

Usuwanie migawek z biblioteki migawek

Z biblioteki migawek, która zawiera wszystkie wykonane w aplikacji migawki, można migawkę usunąć. Nie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Snapshot na panelu narzędzi narracyjnych w widoku Narracje.

  Otworzona zostaje biblioteka migawek z listą wszystkich dostępnych migawek.

  Porada: W przypadku każdej wizualizacji można również uzyskać dostęp do biblioteki migawek. W widoku arkusza długo dotknij/kliknij dwukrotnie wizualizację, dla której chcesz wyświetlić migawki, a następnie w menu skrótów wybierz opcję Otwórz bibliotekę migawek.
 2. Kliknij przycisk Edit.

  Zostaje włączona możliwość edycji.

 3. Wybierz migawkę, którą chcesz usunąć.

  Uwaga: Nie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 4. Kliknij ikonę Ö.

  Wybrane migawki zostają usunięte.

 5. Kliknij przycisk Edit , aby zatrzymać edycję.

 6. Kliknij poza obszarem biblioteki.

  Biblioteka zostanie zamknięta.

Migawki zostały z biblioteki usunięte.