Powielanie narracji

Powielić można dowolną narrację bez względu na to, czy należy ona do aplikacji, czy została utworzona samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania narracji jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone narracje można dostosowywać do własnych potrzeb.

Powielona narracja zawiera takie same treści co oryginalna narracja oraz jest powiązana z tymi samymi migawkami. Powielona narracja nie zostanie zaktualizowana w przypadku aktualizacji oryginalnej narracji. Powielone narracje są wyświetlane w sekcji Moje narracje w przeglądzie aplikacji oraz w nawigatorze narracji.

Powielanie narracji z poziomu przeglądu aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Story Mode po lewej stronie, aby pokazać narracje dostępne w aplikacji.

  2. Długo dotknij narrację albo kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

    Zostanie otwarte menu skrótów.

  3. Kliknij Powiel.

Zostanie utworzona nowa narracja. Będzie się znajdowała w obszarze Moje narracje.

Porada: Ponadto można powielić narrację z poziomu widoku Narracje za pomocą nawigatora narracji Story Mode.