Usuwanie narracji

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Story Mode , aby wyświetlić narracje z poziomu przeglądu aplikacji.

  2. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy narrację do usunięcia.

    Zostanie otwarte menu skrótów.

  3. Kliknij polecenie Usuń.

  4. Aby potwierdzić chęć usunięcia narracji, kliknij opcję Usuń.

Narracja została usunięta z aplikacji.

Porada: Narrację można również usunąć w nawigatorze narracji Story Mode.

See also: