Tworzenie narracji

Celem narracji jest zbieranie wniosków i przedstawianie scenariuszy na podstawie danych. Strukturę narracji należy opracować w taki sposób, aby narracja ta była przekonująca dla odbiorców.

W tym celu należy rejestrować migawki wizualizacji i umieszczać je w slajdach. W celu wyróżnienia slajdów można stosować efekty wizualne, tekst i kształty. Ponadto arkusze można osadzać, dzięki czemu narracja staje się interaktywna.

Narracja jest połączona z jej aplikacją, dzięki czemu można w dowolnym momencie wrócić do danych na żywo, aby wykryć nowe i ukryte narracje.