QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Usuwanie elementów ze slajdu

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij element do usunięcia.

    Element został wyróżniony.

  2. Na pasku edycji kliknij Ö.

Element zostaje usunięty ze slajdu.

Porada: Element można również usunąć za pomocą opcji Usuń w menu skrótów tego elementu.