QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Składnia skryptów

Skrypt zawiera definicje nazwy źródła danych, nazw tabel i nazw pól przetwarzanych przez logikę skryptu. W skrypcie są też zdefiniowane pola z definicji praw dostępu. Skrypt składa się z pewnej liczby instrukcji wykonywanych sekwencyjnie.

Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w notacji określanej jako notacja Backus-Naur lub kod BNF.

Czym jest notacja Backus-Naur?

Po utworzeniu nowego pliku Qlik Sense kilka pierwszych wierszy kodu jest generowanych automatycznie. Wartości domyślne tych zmiennych interpretacji liczb są określane na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego.

Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych

Zmienne interpretacji liczb

Skrypt składa się z pewnej liczby instrukcji skryptu i słów kluczowych, które są wykonywane sekwencyjnie. Wszystkie instrukcje skryptowe muszą kończyć się znakiem średnika „;”.

Instrukcje i słowa kluczowe skryptu

W celu przekształcania załadowanych danych można używać wyrażeń i funkcji w instrukcjach LOAD.

Wyrażenia skryptu

W przypadku pliku tabeli rozdzielanego przecinkami, tabulatorami lub średnikami można korzystać z instrukcji LOAD. Domyślnie instrukcja LOAD załaduje wszystkie pola w pliku.

Dostęp do ogólnych baz danych można uzyskać za pośrednictwem łączników baz danych ODBC lub OLE DB. W tym przypadku używane są standardowe instrukcje SQL. Akceptowana składnia SQL różni się w zależności od sterowników ODBC.

Dodatkowo dostęp do innych źródeł danych można uzyskiwać, korzystając z łączników niestandardowych.

Łączenie ze źródłami danych