QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Funkcje tabeli

Funkcje tabeli zwracają informacje na temat aktualnie odczytywanej tabeli danych. Jeśli nie określono nazwy tabeli i funkcja jest używana w instrukcji LOAD, przyjmowana jest bieżąca tabela.

Wszystkie funkcje mogą być użyte w skrypcie ładowania danych i tylko funkcji NoOfRows można użyć w wyrażeniu wykresu.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. W przypadku niektórych funkcji można uzyskać dodatkowe informacje. W tym celu należy kliknąć nazwę funkcji w opisie składni.

Example:  

W tym przykładzie chcemy utworzyć tabelę z informacjami na temat załadowanych tabel i pól.

Najpierw ładujemy przykładowe dane. Tworzone są dwie tabele, które posłużą do przedstawienia funkcji tabeli opisanych w tej sekcji.

Characters: Load Chr(RecNo()+Ord('A')-1) as Alpha, RecNo() as Num autogenerate 26; ASCII: Load if(RecNo()>=65 and RecNo()<=90,RecNo()-64) as Num, Chr(RecNo()) as AsciiAlpha, RecNo() as AsciiNum autogenerate 255 Where (RecNo()>=32 and RecNo()<=126) or RecNo()>=160 ;
 

Następnie przeprowadzany iterację przez załadowane tabele przy użyciu funkcji NoOfTables oraz przez pola w poszczególnych tabelach przy użyciu funkcji NoOfFields i ładujemy informacje za pomocą funkcji tabeli.

//Iterate through the loaded tables For t = 0 to NoOfTables() - 1 //Iterate through the fields of table For f = 1 to NoOfFields(TableName($(t))) Tables: Load TableName($(t)) as Table, TableNumber(TableName($(t))) as TableNo, NoOfRows(TableName($(t))) as TableRows, FieldName($(f),TableName($(t))) as Field, FieldNumber(FieldName($(f),TableName($(t))),TableName($(t))) as FieldNo Autogenerate 1; Next f Next t;
 

Otrzymana tabela Tables będzie wyglądać następująco:

Table TableNo TableRows Field FieldNo
Characters 0 26 Alpha 1
Characters 0 26 Num 2
ASCII 1 191 Num 1
ASCII 1 191 AsciiAlpha 2
ASCII 1 191 AsciiNum 3