GetObjectField — funkcja wykresu

Funkcja GetObjectField() zwraca nazwę wymiaru. Index jest opcjonalną liczbą całkowitą wskazującą, który z wymiarów powinien być zwracany.

Uwaga:

Tej funkcji można używać w wykresie w następujących miejscach: tytuł, podtytuł, stopka, wyrażenie linii odniesienia.

Syntax:  

GetObjectField ([index])

Example:  

GetObjectField(1)