QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Funkcje ciągów znaków

W tej sekcji opisano funkcje do obsługi i modyfikacji ciągów znaków. W funkcjach poniżej parametry są wyrażeniami, w których s powinno być interpretowane jako ciąg znaków.

Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu, poza funkcją Evaluate, która może być używana tylko w skrypcie ładowania danych.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.