QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Evaluate — funkcja skryptu

Funkcja Evaluate() wyszukuje, czy wejściowy ciąg tekstowy może zostać oceniony jako poprawne wyrażenie Qlik Sense, i jeśli tak, zwraca wartość wyrażenia jako ciąg. Jeśli ciąg wejściowy nie jest poprawnym wyrażeniem, zostanie zwrócona wartość NULL.

Syntax:  

Evaluate(expression_text)

Return data type: podwójny

Uwaga: Ta funkcja ciągów znaków nie może być używana w wyrażeniach wykresu.