QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Funkcje i instrukcje programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense

Funkcje i instrukcje, które mogą być używane w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu w programie QlikView, są w większości obsługiwane w programie Qlik Sense, ale istnieją pewne wyjątki opisane poniżej.

Instrukcje skryptów, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense

Na tej liście znajdują się instrukcje skryptu programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense.

Instrukcja Komentarze
Command Zastąp instrukcją SQL.
InputField  

Funkcje nieobsługiwane w programie Qlik Sense

Na tej liście znajdują się funkcje skryptu i wykresu programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense.

 • GetCurrentField
 • GetExtendedProperty
 • Input
 • InputAvg
 • InputSum
 • MsgBox
 • NoOfReports
 • ReportComment
 • ReportId
 • ReportName
 • ReportNumber

Prefiksy nieobsługiwane w programie Qlik Sense

Na tej liście znajdują się prefiksy programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense.

 • Bundle
 • Image_Size
 • Info