QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Funkcje geoprzestrzenne

Te funkcje są używane do obsługi danych geoprzestrzennych na wizualizacjach map. Program Qlik Sense jest zgodny ze specyfikacjami GeoJSON dotyczącymi danych geoprzestrzennych i obsługuje następujące kolekcje:

  • Point
  • Linestring
  • Polygon
  • Multipolygon

Więcej informacji na temat specyfikacji GeoJSON można znaleźć w:

Mapy

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Istnieją dwie kategorie funkcji geoprzestrzennych: agregacyjne i nieagregacyjne.

Funkcje agregacyjne przyjmują na wejściu zestaw geometrii (punkty lub obszary) i zwracają pojedynczą geometrię. Na przykład wiele obszarów może zostać połączonych ze sobą, a na mapie może zostać wyświetlona jedna granica dla agregacji.

Funkcje nieagregacyjne przyjmują na wejściu jedną geometrię i zwracają jedną. Jeśli na przykład dla funkcji GeoGetPolygonCenter() na wejściu ustawiona jest geometria granicy jednego z obszarów, wówczas zwracana geometria punktu (długość geograficzna i szerokość geograficzna) dla środka tego obszaru.

Następujące funkcje są agregacyjne:


Następujące funkcje są nieagregacyjne: