QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Finansowe funkcje agregacji

W tej sekcji opisano funkcje agregacji dla operacji finansowych dotyczących płatności i przepływów pieniężnych.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Finansowe funkcje agregacji dla ciągów w skrypcie ładowania danych

Finansowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu

Te finansowe funkcje agregacji mogą być stosowane w wykresach.