QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Funkcje warunkowe

Wszystkie funkcje warunkowe oceniają warunek, a następnie zwracają różne odpowiedzi w zależności od wartości warunku. Funkcje te mogą być stosowane w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.