Usuwanie arkuszy z arkuszy bazowych aplikacji

Z aplikacji można usuwać arkusze bazowe — zarówno te, które pierwotnie znajdowały się w aplikacji, jak i zatwierdzone do dołączenia do arkuszy bazowych. Gdy usuniesz arkusz bazowy, zostanie on przesunięty do sekcji Opublikowane przeze mnie aplikacji, jeśli arkusz został opublikowany przez Ciebie, albo do sekcji Społeczność, jeśli został opublikowany przez innego użytkownika. Jeśli arkusz należał do innego użytkownika, ten użytkownik znowu stanie się jego właścicielem. Arkusz usunięty z arkuszy bazowych nie jest dołączany, jeśli aplikacja została powielona lub wyeksportowana.

Wykonaj następujące czynności:

  • W aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz bazowy i wybierz opcję Cofnij zatwierdzenie.

Arkusz zostanie przeniesiony do sekcji Opublikowane przeze mnie lub do sekcji Społeczność.

Porada: Arkusz można również usunąć w widoku arkusza, klikając ikonę ¨ i wybierając opcję Cofnij zatwierdzenie, albo przez długie dotknięcie/kliknięcie prawym przyciskiem myszy arkusza w nawigatorze arkuszy.