Aplikacja Qlik Sense Mobile

Aplikacja Qlik Sense Mobile łączy się z serwerem Qlik Sense Enterprise. Po nawiązaniu połączenia można wyświetlać aplikacje Qlik Sense oraz aplikacje typu „mashup” udostępnione przez administratora. Można także pobierać aplikacje Qlik Sense na posiadane urządzenie przenośne, aby korzystać z nich bez połączenia z siecią.

Uwaga: W celu nawiązania połączenia z wdrożeniem Qlik Sense Enterprise z rozwiązania Qlik Sense Mobile wszyscy użytkownicy muszą być uwierzytelnieni. Dostęp anonimowy do Qlik Sense Enterprise z rozwiązania Qlik Sense Mobile jest niedozwolony.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry. Qlik Sense Mobile for BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile działającą w systemie iOS.

Uwaga: Pobieranie aplikacji programu Qlik Sense w celu uzyskiwania do nich dostępu offline jest aktualnie obsługiwane tylko w aplikacji Qlik Sense Mobile dla systemu iOS oraz w aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry.
Uwaga: Aplikacje Qlik Sense typu „mashup” nie są obsługiwane w aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry.

Możliwe jest także eksplorowanie aplikacji przykładowych Qlik Sense, które są bezpłatnie udostępnione na serwerze demonstracyjnym Qlik Sense. Więcej informacji na temat serwera demonstracyjnego zawiera sekcja Qlik SenseSerwer demonstracyjny .

Instalowanie aplikacji Qlik Sense Mobile

Pobierz aplikację Qlik Sense Mobile ze swojego urządzenia ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store.

Pobierz w App Store

Pobierz w Google Play Store

Skontaktuj się z administratorem systemu Qlik Sense, aby uzyskać informacje o tym, jak połączyć Twoją aplikację Qlik Sense Mobile z Twoim serwerem Qlik Sense Enterprise.

Informacje na temat wymagań systemowych aplikacji Qlik Sense Mobile zawiera sekcja Wymagania systemowe programu Qlik Sense (tylko w języku angielskim) .

Instrukcje dotyczące sposobu instalacji i aktywowania aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry zawiera temat: Aktywowanie rozwiązania Qlik Sense Mobile dla BlackBerry (tylko w języku angielskim).

Terminologia

W świecie aplikacji terminologia może być myląca. Uwaga:

  • Określenie „aplikacja Qlik Sense Mobile dotyczy oprogramowania Qlik Sense, które zostało zaprojektowane dla systemu iOS oraz Android.
  • Określenie „aplikacja Qlik Sense odnosi się do pulpitu nawigacyjnego i aplikacji wizualizacji danych, które można tworzyć w Qlik Sense.
  • Określenie aplikacja typu „mashup” Qlik Sense dotyczy strony WWW lub aplikacji WWW, która zawiera obiekt zintegrowany z Qlik Sense.