QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Rejestrowanie dostępu do Direct Discovery

Przekazywane do źródła danych instrukcje Direct Discovery SQL mogą być rejestrowane w plikach śledzenia połączenia bazy danych. Na potrzeby standardowego połączenia ODBC śledzenie jest uruchamiane w ramach funkcji Administrator źródła danych ODBC:

ODBC Data Source Administrator dialog.

Wynikowy plik śledzenia zawiera szczegółowe informacje o instrukcjach SQL wygenerowanych na skutek selekcji i interakcji użytkownika.