Tworzenie wymiaru hierarchicznego

Podczas dodawania wymiaru można wybrać wymiar pojedynczy lub hierarchiczny. Poniższy opis wyjaśnia sposób tworzenia grupy hierarchicznej za pomocą okna dialogowego Utwórz nowe wymiary.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz Hierarchiczny jako typ wymiaru.

 2. Kliknij co najmniej dwa pola z listy pól po lewej stronie, aby wstawić je jako pola, do których istnieją odniesienia.

  Porada: Na liście rozwijanej można odfiltrować tabele, z których wybierane będą pola.
  Porada: Kolejność wybranych pól można zmienić, przeciągając je w nowe miejsca na liście wybranych pól.
 3. Podaj nazwę wymiaru.

 4. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).

 5. Aby określić kolor, kliknij Arrow down na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij Show options u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 6. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 7. Kliknij polecenie Dodaj wymiar.
 8. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Wymiar hierarchiczny zostanie zapisany w kategorii Wymiary wśród elementów głównych.

Po kliknięciu tego wymiaru w panelu po lewej stronie, w podglądzie zostanie wyświetlony typ wymiaru oraz informacja o tym, które pola są objęte wymiarem hierarchicznym.

Podgląd przedstawia typ wymiaru i pola, które są zawarte w wymiarze hierarchicznym.

Dimension preview.