Tworzenie aplikacji

Pierwszym etapem tworzenia aplikacji jest utworzenie dla niej pustego obiektu zastępczego. Obiekt zastępczy aplikacji tworzy się w panelu centralnym.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu centralnym kliknij polecenie Utwórz nową aplikację.
  2. Nadaj aplikacji nazwę.
  3. Kliknij polecenie Utwórz.

    Aplikacja zostanie utworzona.

  4. Kliknij polecenie Otwórz aplikację.

    Zostanie wyświetlone okno przeglądu aplikacji.

Następnym etapem jest dodanie danych do nowej aplikacji.

Informacje o sposobie dodawania danych zawiera sekcja Dodawanie danych do aplikacji.