Wizualizacje

Wizualizacje służą do prezentowania danych ładowanych do aplikacji. Można na przykład pokazać wykres słupkowy w celu porównania wartości sprzedaży z różnych regionów albo pokazać tabelę zawierającą precyzyjne wartości z tych samych danych.

Selekcje dokonywane w jednej wizualizacji są odzwierciedlane we wszystkich związanych z nią wizualizacjach na wszystkich arkuszach.

Tworzenie wizualizacji

Wizualizacje są tworzone z predefiniowanych wykresów lub obiektów niestandardowych. Aby możliwe było dodawanie wizualizacji do arkusza, należy aktywować tryb @Edytuj.

 1. Przeciągnij wizualizację z panelu zasobów na arkusz albo kliknij dwukrotnie wizualizację.
 2. Dodaj wymiary i miary do wizualizacji. Liczba wymaganych wymiarów i miar jest zależna od wybranej wizualizacji.

  Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji — na przykład według łącznej sprzedaży na kraj albo według liczby produktów na dostawcę. Więcej informacji zawiera temat Wymiary.

  Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem. Więcej informacji zawiera temat Miary.

 3. Dostosuj sposób prezentacji — na przykład porządek sortowania, kolory lub etykiety.

  Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Konwersji między różnymi typami wizualizacji można dokonywać, przeciągając nowy wykres na wizualizację w arkuszu.

Inne metody tworzenia wizualizacji opisano w temacie Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

Ponowne użycie wizualizacji

Jeśli utworzono wizualizację i wymagane jest ponowne jej użycie w innych arkuszach aplikacji, można ją zapisać jako wizualizację główną. Wizualizacje główne można tworzyć w aplikacji niepublikowanej. Gdy aplikacja jest opublikowana, wówczas wszyscy użytkownicy mogą dodać wizualizację do swoich arkuszy, ale nie mogą jej modyfikować.

Porada: Kliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycje é Dodaj do elementów głównych, aby zapisać ją jako wizualizację główną.

Wizualizacje główne można znaleźć po kliknięciu ikony é (elementy główne) w panelu zasobów.

Które wizualizacje są dostępne?

W panelu zasobów programu Qlik Sense dostępne są dwa podstawowe typy wizualizacji.

 • Wykresy prezentują dane za pomocą elementów wizualnych, takich jak słupki, linie i punkty.
 • Wizualizacje oparte na tekście prezentują dane w postaci tekstowej, na przykład jako tabele lub filtry.

Wybór najlepszego wykresu jest zależny od przeznaczenia wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat W jakich sytuacjach stosować poszczególne typy wizualizacji.

Jeśli predefiniowane wizualizacje nie spełniają konkretnego celu, można użyć widgetu lub rozszerzenia wizualizacji. Znajdziesz je w panelu zasobów po kliknięciu ikony g (Obiekty niestandardowe).

Dostępne wizualizacje
Wykresy Ikona Opis
Wykres słupkowy ! Na wykresie słupkowym każda wartość wymiaru jest reprezentowana przez słupek. Długość słupka odpowiada jego liczbowej wartości miary.
Wykres pudełkowy Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Ilustracją danych jest pudełko z wąsami z boku i linią środkową wewnątrz.
Wykres kombi Wykres kombi łączy na jednym wykresie słupki i linie. Dla słupków i linii wyświetlane są różne osie, co umożliwia porównywanie wartości procentowych i sum.
Wykres rozkładu Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.
Miernik ) Miernik służy do wyświetlania wartości jednej miary bez wymiarów.
Histogram Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników.
Wykres liniowy % Wartości wyświetlane na wykresie liniowym są połączone liniami. Typowym zastosowaniem wykresów liniowych jest pokazywanie trendów w danych w określonych odstępach czasowych.
Mapa , Mapa umożliwia łączenie danych geoprzestrzennych i wartości miar, na przykład danych sprzedaży według regionu lub sklepu.
Wykres kołowy & Na wykresie kołowym pokazywana jest zależność między jednym wymiarem a jedną miarą.
Wykres punktowy + Wykres punktowy przedstawia wartości z dwóch miar. Przydaje się to do prezentacji danych, w których każdy element ma dwie wartości — w przypadku kraju mogłaby to być na przykład liczba ludności i przyrost naturalny. Można też podać opcjonalną, trzecią miarę, która będzie określać wielkość bąbelków. W przypadku dużych zestawów danych wielkości miary nie są reprezentowane przez wielkość bąbelków, lecz przez różne kolory.
Mapa drzewa » Mapa drzewa to metoda wyświetlania danych hierarchicznych. Używając mapy drzewa, można na ograniczonej przestrzeni pokazać wiele wartości naraz.
Wykres kaskadowy Wykres kaskadowy przedstawia wpływ pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową.
Wizualizacje oparte na tekście    
Panel filtrowania . Panel filtrowania umożliwia kontrolowanie zakresu danych wyświetlanych w wizualizacjach na arkuszu. W panelu filtrowania można filtrować dane kilku wymiarów naraz.
Wskaźnik KPI 1 Wskaźnik KPI umożliwia prezentowanie kluczowych wyników liczbowych dotyczących wydajności. Może też zawierać łącze do arkusza.
Tabela przestawna ( W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych w kilku wymiarach naraz. Dane w tabeli przestawnej można grupować według kombinacji wymiarów, z możliwością wyświetlania sum cząstkowych.
Tabela ' Wartości w tabeli są wyświetlane w postaci wierszy, a każdy wiersz tabeli zawiera pola wyliczane przy użyciu miar. Tabela obejmuje zwykle jeden wymiar i wiele miar.
Tekst i grafika / Wizualizacja typu tekst i grafika pozwala dodawać tekst, grafiki, miary i łącza do stron internetowych.