Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków

Jeśli nie wiesz dokładnie, jakie informacje istnieją w Twojej aplikacji lub dopiero zaczynasz tworzenie wizualizacji w Qlik Sense, wówczas ustalenie tego, które wizualizacje mogą być używane z konkretnymi polami, może być trudne. Porada dot. wniosków stanowi punkt wyjścia do badania danych i tworzenia wizualizacji dla arkuszy. Korzysta z silnika Qlik Cognitive Engine w celu sugerowania wykresów na podstawie wszystkich danych wczytanych do Qlik Sense. Następnie możesz dodać sugerowane wykresy do swoich arkuszy.

Porada dot. wniosków wykorzystuje silnik Qlik Cognitive Engine w celu tworzenia wizualizacji na podstawie wybranych pól i elementów głównych. Może również automatycznie utworzyć zestaw wizualizacji poprzez analizę zestawu danych jako całości. Gdy importujesz dane ze źródeł danych, możesz skorzystać z porady dot. wniosków, aby wyświetlić wizualizacje najlepiej dopasowane do Twoich kryteriów wyszukiwania, co obejmuje nowe wykresy wniosków i istniejące wizualizacje z Twoich arkuszy. Jeśli zmienisz dane w swojej aplikacji poprzez dodanie danych, utworzenie asocjacji, edycję tabel i klasyfikowanie pól, wówczas wykresy wniosków wygenerowane przez poradę dot. wniosków mogą ulec zmianie.

Wykresy wniosków mogą być dodawane do istniejących arkuszy albo do nowych arkuszy w Twojej aplikacji. Wykres wniosków można również pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dane używane na tym wykresie.

Uwaga:

Porada dot. wniosków jest niedostępna ze środowiska do obsługi wielu chmur.

Wykresy wniosków mogą być używane i badane jak wizualizacja w arkuszu. Wybranie wykresu powoduje rozwinięcie go i umożliwia korzystanie z niego. W wykresach wniosków można dokonywać selekcji i przenosić je do innych badanych wykresów wniosków. Jeśli selekcje zostały już dokonane w istniejących wykresach w arkuszach, wówczas są zachowywane po otwarciu porady dot. wniosków. Selekcje nie wpływają na wykresy utworzone przez poradę dot. wniosków. Więcej informacji dotyczących badania wizualizacji i dokonywania selekcji zawiera temat Wykrywanie.

Porada dot. wniosków obsługuje nawigację za pomocą klawiatury. Więcej informacji zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense.

Proces wyszukiwania

Gdy wpisujesz zapytanie wyszukiwania, program Qlik Sense używa pól, które zostały jawnie wybrane, aby zwrócić wizualizacje. Program Qlik Sense używa pól, których wyszukujesz, a także pól zawierających wartości, których wyszukujesz. Może również dołączać dodatkowe pola do wizualizacji.

Porada dot. wniosków może wyszukiwać:

 • Nazwy pól
 • wartości pól;
 • Elementy główne
Uwaga: Jeśli aplikacja jest publikowana, można wyszukiwać tylko elementy główne.
Porada dot. wniosków w aplikacji .

Insight advisor in an app.

A: Pola i elementy główne

Dostępne zasoby (pola i elementy główne) przeznaczone do tworzenia wykresów wniosków. Dostęp do pól można uzyskać, klikając ikonę H, a do elementów głównych, klikając ikonę é.

B: Pole wyszukiwania wniosków

W aplikacji niepublikowanej wprowadź nazwy pól lub wartości oraz nazwy elementów głównych, aby wyszukiwać wykresy, korzystając z tych pól. W przypadku aplikacji publikowanych wprowadź nazwy elementów głównych. Pola i elementy główne wybrane z zasobów zostaną dodane do pola wyszukiwania wniosków.

C: Wykresy wniosków

Wykresy wniosków utworzone za pomocą porady dot. wniosków. Porada dot. wniosków wskazuje liczbę wyników, podział znalezionych wyników, wykresu istniejące lub generowane w arkuszach, a także wykresy nowo generowane przez poradę dot. wniosków.

W celu wyświetlenia informacji o wykresie, na przykład, czy wykres został wygenerowany, czy znaleziony, należy kliknąć ikonę ]. Wykres wniosków można pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny po kliknięciu ikony . Wykres można rozwinąć, wybierając go albo klikając ikonę s.

Jeśli wykres wniosków jest nowy, wówczas możesz go dodać do swoich arkuszy. Jeśli wykres wniosków już istnieje, możesz kliknąć nazwę arkusza u dołu wykresu, aby przejść do odpowiedniej strony.

Tworzenie wizualizacji za pomocą porady dot. wniosków

Uwaga:

Wykresy dodane do arkusza z porady dot. wniosków są widoczne jako wygenerowane do czasu odświeżenia aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu w swojej aplikacji kliknij opcję Wnioski.
 2. Aby wygenerować wykresy na podstawie analizy danych, kliknij opcję Generuj wnioski.

 3. Aby wygenerować wykresy na podstawie konkretnych danych, wybierz pola i elementy główne, które będą używane.

  Wybierz dane z listy dostępnych zasobów albo wyszukaj je według nazw w polu wyszukiwania.

 4. Aby dodać wykres wniosków do swojej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać wykres do bieżącego arkusza, kliknij opcję Dodaj do arkusza.
  • Aby dodać wykres do konkretnego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz arkusz
  • Aby dodać wykres do nowego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz opcję Utwórz nowy arkusz.

Pobieranie wykresów wniosków

Wykres wniosków możesz pobrać jako grafikę lub jako plik PDF. Dane używane w wykresie możesz pobrać jako arkusz kalkulacyjny Excel.

Pobieranie wykresu wniosków jako grafiki

Wykonaj następujące czynności:

 1. W wykresie wniosków, który chcesz pobrać, kliknij ikonę , a następnie wybierz opcję Eksportu jako obraz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia grafiki.

 2. Zachowaj opcje Bieżące lub zmień je, wybierając opcje Niestandardowe.
  • Wybranie opcji Bieżące spowoduje wyświetlenie szerokości i wysokości oryginalnego wykresu wraz z rozdzielczością ekranu w dpi. Dostępne do wyboru formaty wyjściowe to .pngi .jpeg. Można je wybierać z menu rozwijanego Typ pliku.
  • Wymiary i rozdzielczość eksportowanej grafiki można dostosować, klikając opcję Niestandardowe:

   Aby ustawić nową szerokość lub wysokość obrazu, kliknij przycisk + lub - w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości lub wysokości. Można też podać dokładną wartość. Wartość minimalna to 8 pikseli, a maksymalna 2 000 pikseli.

   Uwaga: Rozmiar eksportowanego obrazu nie może przekraczać 2000 x 2000 pikseli. Jeśli rozmiar eksportowanego obrazu byłby większy, należy go zmniejszyć za pomocą opcji Niestandardowe.
   Uwaga: Aby zachować proporcje, należy odpowiednio zmienić wartości Szerokość (piksele) i Wysokość (piksele).

   Aby ustawić nową rozdzielczość obrazu, kliknij przycisk + lub - obok pola Rozdzielczość (punkty na cal) w celu odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia rozdzielczości. Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.

 3. Kliknij polecenie Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie grafiki.

Pobieranie wykresu wniosków jako pliku PDF

Wykonaj następujące czynności:

 1. W wykresie wniosków, który chcesz pobrać, kliknij ikonę , a następnie wybierz opcję Eksportowanie pliku PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 2. Wybierz wartość Rozmiar papieru. W tym celu przewiń stosowne menu rozwijane i wybierz odpowiednią wartość.
 3. Przyciskami + i - można zwiększać lub zmniejszać wartość pola Rozdzielczość (punkty na cal). Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.
 4. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar — pozwala na wstawienie wizualizacji do pliku PDF bez zmiany jej rozmiaru. Jeśli wynikowy plik PDF ma mniejszy rozmiar niż wizualizacja, zostanie ona przycięta.
  • Dopasuj do strony, nie zachowuj współczynnika proporcji — zmienia wysokość i szerokość wizualizacji, aby wypełnić całą stronę. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio.
 6. Kliknij polecenie Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie grafiki.

Pobieranie danych z wykresu wniosków w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel

Wykonaj następujące czynności:

 1. W wykresie wniosków, który chcesz pobrać, kliknij ikonę , a następnie wybierz opcję Eksportuj dane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksport zakończony.

 2. Kliknij łącze, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel.