Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Za pomocą aplikacji niestandardowych można rozszerzać aplikacje. Dostępne obiekty niestandardowe to rozszerzenia i widgety wizualizacji. Można je znaleźć w panelu zasobów po kliknięciu opcji g Obiekty niestandardowe podczas edycji arkusza.

Własne rozszerzenia i widgety wizualizacji można tworzyć w Dev Hub.

Dodawanie obiektu niestandardowego do arkusza

Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, należy przeciągnąć rozszerzenie lub widget wizualizacji na arkusz.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij @Edytuj na pasku narzędzi.

  2. Aby rozwinąć obiekty niestandardowe, kliknij ikonę g w panelu po lewej stronie.
  3. Przeciągnij rozszerzenie lub widget wizualizacji na arkusz.

    Wykres można upuścić w pustym miejscu na arkuszu. Można również podzielić obszar istniejącej wizualizacji na dwie części albo zastąpić istniejącą wizualizację.

    Porada: Po dwukrotnym kliknięciu obiektu niestandardowego zostanie on natychmiast dodany do arkusza.
  4. Zmień wymagane ustawienia dla obiektu niestandardowego w panelu właściwości. Wymagane ustawienia są zdefiniowane przez programistę rozszerzenia — mogą to być wymiary, miary lub inne ustawienia.

W ten sposób powstała kompletna wizualizacja, z której można zacząć korzystać w ramach eksplorowania danych w aplikacji.