Zmiana rozmiaru elementów na slajdzie

Rozmiar elementu na slajdzie można zmienić za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru. Po zmianie rozmiaru elementów (takich jak grafiki i tytuły tekstowe) zachowują one swoje proporcje. Rozmiar tekstu w akapitach i niektórych kształtów można zmieniać bardziej swobodnie — zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Rozmiar migawek można zmieniać na dwa różne sposoby:

  • Zablokowane: z zachowaniem proporcji.
  • Odblokowane: umożliwia dowolną zmianę rozmiaru i progresywne przedstawianie informacji.

    Uwaga: Progressive disclosure means the following: If the size of a visualization (or a unlocked snapshot) is increased, its information is disclosed progressively. Jeśli rozmiar wizualizacji (albo odblokowanej migawki) zmniejszy się, ilość informacji zostanie zredukowana, dzięki czemu użytkownik może się skupić na najważniejszych informacjach, a wizualizacja nie będzie zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji na zbyt małej przestrzeni.

Zmiana rozmiaru w ujęciu ogólnym

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij element do zmiany.

  2. Aby zmienić rozmiar elementu, przeciągnij jeden z uchwytów zmiany rozmiaru.

    Element zostanie przyciągnięty do siatki.

  3. Zwolnij uchwyt zmiany rozmiaru.

Rozmiar elementu został zmieniony.