Kopiowanie i przenoszenie elementów na slajdach narracji

Elementy można kopiować i przenosić w ramach tego samego slajdu narracji lub w ramach różnych slajdów. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

 • za pomocą paska edycji w arkuszu (, µ i );
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.
Uwaga: Elementy można kopiować między narracjami w ramach tej samej aplikacji, ale już nie między narracjami w ramach różnych aplikacji. Do przełączania się między narracjami służy przycisk Ç.

Kopiowanie elementów

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do skopiowania.

  Element został wyróżniony.

 2. Kliknij ikonę .

 3. Aby wstawić element na innym slajdzie, uaktywnij ten slajd.

 4. Kliknij ikonę .

Skopiowany element zostaje umieszczony przed innymi elementami.

Przeniesienie elementu do innego slajdu

Aby przenieść element między dwoma slajdami narracji, należy najpierw wyciąć go z jednego slajdu, a następnie wkleić do drugiego slajdu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do przeniesienia.

  Element został wyróżniony.

 2. Na pasku edycji kliknij µ.

 3. Uaktywnij slajd, do którego chcesz przenieść element.

 4. Kliknij ikonę .

Przeniesiony element zostaje umieszczony przed innymi elementami slajdu docelowego.