Korzystanie z narzędzia selekcji

Narzędzie selekcji udostępnia przegląd każdego wymiaru i każdego pola w aplikacji. Udostępnia również bardziej szczegółowy widok wybranych danych, co pozwala na badanie asocjacji w wymiarach, które nie były używane.

Podczas analizy narzędzie selekcji jest dostępne po prawej stronie na pasku selekcji. Kliknij 9, aby otworzyć narzędzie selekcji.

Narzędzie selekcji jest podzielone na dwie sekcje: SELEKCJE i WYMIARY APLIKACJI. W sekcji selekcji wyświetlane są pola, dla których istnieją aktywne selekcje. W sekcji wymiarów aplikacji wyświetlane są wszystkie wymiary, dla których nie istnieją aktywne selekcje. Dane w obu tych sekcjach są uporządkowane alfabetycznie. Po wybraniu polecenia Pokaż pola w sekcji WYMIARY APLIKACJI znajdą się wszystkie pola załadowane do aplikacji, ale nieużywane jako wymiary.

Narzędzie Selekcje z dwiema sekcjami: Selekcje i Wymiary aplikacji.

Selections tool view.

Dokonywanie i czyszczenie selekcji

Jednocześnie można dokonać kilku selekcji, ale do momentu ich potwierdzenia wymiary te nie zostaną przeniesione do sekcji SELEKCJE. Potwierdzenie następuje przez kliknięcie m albo przez kliknięcie poza obszarem listy, ale w obszarze narzędzia selekcji. Jeśli kliknięty zostanie pasek narzędzi, narzędzie selekcji zostanie zamknięte.

Aby wyczyścić selekcję w polu, w sekcji SELEKCJE, należy kliknąć E. Pole takie zostaje wówczas przeniesione do sekcji WYMIARY APLIKACJI.

Podczas korzystania z narzędzia selekcji nadal można używać opcji z paska selekcji (Krok do przodu, Krok do tyłu, Wyczyść wszystkie selekcje), a w ramach każdego wymiaru dostępne są standardowe opcje (Menu selekcji, Wyczyść selekcję, Anuluj selekcję, Potwierdź selekcję i Wyszukaj).

Wyszukiwanie w sekcji WYMIARY APLIKACJI

W sekcji WYMIARY APLIKACJI dostępne jest pole wyszukiwania, które jest przydatne w przypadku korzystania z wielu wymiarów i pól. Wyszukiwanie jest wykonywane względem nazw pól i wymiarów. Szukany ciąg może składać się z co najmniej jednego wyrazu lub tylko z części wyrazu. W przypadku funkcji wyszukiwania wielkość liter ma znaczenie, ale wyświetlane są tylko dokładne trafienia. Wyszukiwanie ciągu „numery” nie wyświetli pól z ciągiem „numer”, ale wyszukiwanie ciągu „ume” je już wyświetli.