Eksportowanie wizualizacji

Wizualizacje można eksportować jako grafiki lub pliki PDF.

Eksportowana jest tylko widoczna część wizualizacji. Jeśli na przykład eksportujesz tabelę, która zawiera paski przewijania, nie zostanie wyeksportowana cała tabela. Zostanie wyeksportowany obraz przestawiający paski przewijania i obszar okna wyznaczany przez te paski.

Nie można eksportować następujących typów obiektów:

 • Panele filtrowania
 • Tytuły arkuszy
 • Widgety
Uwaga: Rozszerzenie wizualizacji (obiekt niestandardowy) można wyeksportować, jeśli pozwalają na to jego konfiguracja oraz reguły zabezpieczeń używanej instalacji programu.

Eksportowanie wizualizacji z urządzeń stacjonarnych

Eksportuj jako obraz

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację, która będzie eksportowana.

 2. Z menu skrótów wybierz opcję Eksportuj jako obraz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia grafiki.

 3. Zachowaj opcje Bieżące lub zmień je, wybierając opcje Niestandardowe.
  • Wybranie opcji Bieżące spowoduje wyświetlenie szerokości i wysokości oryginalnego wykresu wraz z rozdzielczością ekranu w dpi. Dostępne do wyboru formaty wyjściowe to .pngi .jpeg. Można je wybierać z menu rozwijanego Typ pliku.
  • Wymiary i rozdzielczość eksportowanej grafiki można dostosować, klikając opcję Niestandardowe:

   Aby ustawić nową szerokość lub wysokość obrazu, kliknij przycisk + lub - w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości lub wysokości. Można też podać dokładną wartość. Wartość minimalna to 8 pikseli, a maksymalna 2 000 pikseli.

   Uwaga: Rozmiar eksportowanego obrazu nie może przekraczać 2000 x 2000 pikseli. Jeśli rozmiar eksportowanego obrazu byłby większy, należy go zmniejszyć za pomocą opcji Niestandardowe.
   Uwaga: Aby zachować proporcje, należy odpowiednio zmienić wartości Szerokość (piksele) i Wysokość (piksele).

   Aby ustawić nową rozdzielczość obrazu, kliknij przycisk + lub - obok pola Rozdzielczość (punkty na cal) w celu odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia rozdzielczości. Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.

 4. Kliknij polecenie Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie grafiki.

Eksportuj do pliku PDF

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z menu skrótów wybierz opcję Eksportuj do pliku PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 2. Wybierz wartość Rozmiar papieru. W tym celu przewiń stosowne menu rozwijane i wybierz odpowiednią wartość.
 3. Przyciskami + i - można zwiększać lub zmniejszać wartość pola Rozdzielczość (punkty na cal). Można też podać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.
 4. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar — pozwala na wstawienie wizualizacji do pliku PDF bez zmiany jej rozmiaru. Jeśli wynikowy plik PDF ma mniejszy rozmiar niż wizualizacja, zostanie ona przycięta.
  • Dopasuj do strony, nie zachowuj współczynnika proporcji — zmienia wysokość i szerokość wizualizacji, aby wypełnić całą stronę. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio.
 6. Kliknij polecenie Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie grafiki.

Porada: Aby uzyskać papierową kopię wizualizacji, można wydrukować plik PDF.

Eksportowanie wizualizacji z urządzeń przenośnych

Wizualizacje można również eksportować z urządzeń przenośnych.

Uwaga: Na urządzeniach z systemem Android pobieranie wyeksportowanej wizualizacji rozpoczyna się na nowej karcie. Jeśli na serwerze nie jest dostępny zaufany certyfikat, wówczas zamiast monitu dotyczącego pobierania pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa.

Eksportuj do pliku PDF

W przypadku eksportowania z urządzenia przenośnego opcją domyślną jest eksport do pliku PDF.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij wizualizację, która będzie eksportowana, aby powiększyć jej widok.
 2. Kliknij przycisk ¨ i wybierz polecenie Eksportuj.

  W menu rozwijanym Wybierz typ pliku zachowaj domyślną opcję PDF.

 3. Wybierz z listy rozwijanej odpowiednią wartość pola Rozmiar papieru.
 4. Wybierz wartość pola Orientacja, zaznaczając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. Kliknij przycisk Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie pliku PDF.
 6. Aby pobrać plik PDF, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik PDF.

Eksportuj jako obraz

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij wizualizację, która będzie eksportowana, aby powiększyć jej widok.
 2. Kliknij przycisk ¨ i wybierz polecenie Eksportuj.

 3. Otwórz menu rozwijane Wybierz typ pliku i kliknij pozycję PNG lub JPEG, aby wybrać odpowiedni format grafiki.
 4. Kliknij polecenie Eksportuj, aby rozpocząć tworzenie grafiki.

 5. Aby pobrać obraz, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik graficzny.