Hub

Administrator udostępnia adres WWW, który umożliwia uruchomienie programu Qlik Sense Enterprise. Po uruchomieniu programu Qlik Sense wyświetlany jest hub. W hubie znajdują się wszystkie aplikacje, do korzystania z których użytkownik jest uprawniony. Po kliknięciu aplikacji w hubie otworzy się ona na osobnej karcie.

Jeśli hub został wyłączony przez administratora, w momencie uruchomienia produktu Qlik Sense pojawia się przegląd aplikacji.

W zależności od wdrożenia Qlik Sense Enterprise możliwe jest również korzystanie z huba w chmurze. W hubie w chmurze można wyświetlać aplikacje i korzystać z nich. Więcej informacji zawiera temat Hub w chmurze.

Hub Qlik Sense Enterprise

Aplikacje własne użytkownika znajdują się w sekcji Praca, podobnie jak aplikacje opublikowane i uporządkowane w ramach strumieni.

Użytkownik może publikować własne aplikacje z huba do strumienia, do którego ma uprawnienia do publikowania. Może również przenosić swoje opublikowane aplikacje między strumieniami z huba. Aplikacje można również publikować z Qlik Management Console.

Pliki udostępniane z QlikView można znaleźć w obszarze Dokumenty QlikView.

Raporty rozdzielane z Qlik NPrinting można znaleźć w obszarze Raporty.

Hub Qlik Sense Enterprise z otwartym widokiem Moje aplikacje.

Qlik Sense Enterprise hub.

Uwaga:

W programie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane publikowanie, w przypadku korzystania z programu Qlik Sense Desktop w hubie widoczna jest zatem tylko zawartość prywatna użytkownika.

Więcej informacji zawiera temat Hub w programie Qlik Sense Desktop.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i inne przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis
Ô Włączanie i wyłączanie menu nawigacji.
F Znalezienie potrzebnej aplikacji ułatwia funkcja wyszukiwania.
¥

Menu globalne z opcjami Dev Hub, Pomoc i Informacje o.

Aby rozpocząć korzystanie z produktu Qlik Sense Desktop, można kliknąć łącze Uwierzytelnianie klienta.

Więcej informacji o Dev Hub zawiera temat Dev Hub (tylko w języku angielskim).

Więcej informacji o uruchamianiu programu Qlik Sense Desktop zawiera temat Uruchamianie programu Qlik Sense Desktop.

B: Informacje o logowaniu

Opcje informacji o logowaniu
Element interfejsu użytkownika Opis
y

Po zalogowaniu Twoje dane logowania są wyświetlane. W zależności od konfiguracji systemu Qlik Sense konieczne może być zalogowanie się poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj się.

Po zalogowaniu możesz kliknąć ikonę y, a następnie ikonę y w menu podręcznym, aby otworzyć okno dialogowe Profil zawierające następujące informacje: Id. użytkownika i Katalog użytkownika.

Wyloguj się Aby się wylogować, kliknij ikonę y, a następnie kliknij ikonę w menu wyskakującym.

C: Obszar roboczy

Opcje obszaru roboczego
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nową aplikację

Służy do tworzenia nowej aplikacji. Przycisk ten jest dostępny tylko wówczas, gdy użytkownik ma uprawnienia do tworzenia aplikacji.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji zawiera temat Tworzenie aplikacji.

Aplikacje można uporządkować alfabetycznie, według daty publikacji lub daty opublikowania (rosnąco lub malejąco).

ìî Przełączanie między widokiem siatki a widokiem listy w hubie.

D: Prywatne

Osobiste z wszystkimi aplikacjami własnymi użytkownika w obszarze Praca.

Obszar Opublikowane zawiera łącza do aplikacji użytkownika w opublikowanych strumieniach.

Dokumenty udostępniane z QlikView w obszarze Dokumenty QlikView. Po otwarciu dokumentu jego adres URL jest otwierany w nowym oknie przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji o dokumentach QlikView, patrz: Dokumenty QlikView w programie Qlik Sense

Uwaga: Dokumentów nie można znaleźć za pomocą wyszukiwania Qlik Sense. W celu wyświetlenia ostatnio udostępnionych dokumentów konieczne może być odświeżenie okna przeglądarki.

Raporty rozdzielane z Qlik NPrinting w obszarze Raporty. Gdy otworzysz raport, jest on otwierany w nowym oknie przeglądarki lub w wymaganym oprogramowaniu — w zależności od formatu pliku.

Więcej informacji o raportach Qlik NPrinting zawiera temat Raporty Qlik NPrinting w programie Qlik Sense.

Uwaga: Raportów nie można znaleźć za pomocą wyszukiwania Qlik Sense. W celu wyświetlenia najnowszych rozdzielonych plików konieczne może być odświeżenie okna przeglądarki.

E: Strumienie

Opublikowane aplikacje są uporządkowane w ramach strumieni (Strumienie).

Więcej informacji zawiera temat Publikowanie .

F: Obszar główny

W obszarze głównym wyświetlane są wszystkie elementy użytkownika w zależności od selekcji. Na przykład aplikacje użytkownika (w obszarze Praca) albo wszystkie aplikacje wybranego strumienia.

Aktywuj aplikację i kliknij ikonę ], aby otworzyć kartę ze szczegółami aplikacji, takimi jak informacje publikowane, opis, lokalizacja i właściciel.

Więcej informacji o aplikacji Qlik Sense zawiera temat Apps.

Porada:

Jeśli w przeglądarce Microsoft Internet Explorer ikony huba nie są poprawnie wyświetlane, można odpowiednio zmienić ustawienie w tej przeglądarce.

Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów — nawigacja i interakcja z Qlik Sense.

Hub w chmurze

W zależności od wdrożenia Qlik Sense Enterprise możliwe jest również korzystanie z huba w chmurze po uruchomieniu Qlik Sense. W hubie w chmurze można wyświetlać aplikacje i korzystać z nich. Jednak nie można tworzyć nowych aplikacji ani rozwijać istniejących aplikacji.

W hubie w chmurze aplikacje mogą być porządkowane w kolekcjach. Istnieją kolekcje publiczne i prywatne.

Organizacja użytkownika tworzy kolekcje publiczne i udostępnia je użytkownikowi. Te kolekcje zawierają aplikacje opracowane i udostępnione przez organizację użytkownika.

Użytkownik może tworzyć kolekcje prywatne. W celu dodania aplikacji do kolekcji prywatnej należy kliknąć ikonę plusa w aplikacji. W oknie, które zostanie otwarte, można również usunąć aplikację z kolekcji albo utworzyć nową aplikację.

Inny sposób tworzenia kolekcji jest następujący: kliknij ikonę swojego profilu i wybierz opcję Moje kolekcje. W oknie, które zostanie otwarte, można również wyświetlać i otwierać kolekcje.

Możliwe jest również ustawianie aplikacji jako ulubionych. Aby ustawić aplikację jako ulubioną, kliknij ikonę gwiazdki w aplikacji. W celu wyświetlenia ulubionych kliknij ikonę profilu, a następnie wybierz opcję Moje ulubione.

Widok huba w chmurze z niedawno dodanymi kolekcjami i niedawno utworzonymi pozycjami ulubionymi.

Qlik Sense Cloud hub view.